Puhelinliittymän hinta nousee usein määräaikaisen hintajakson päättyessä. Näin kannattaa toimia hinnan noustessa

Puhelinoperaattorit antavat liittymille usein kiinteän hinnan, eli kuukausimaksun määräajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että liittymän hinta pysyy samana määräaikaisuuden ajan, yleensä 12 tai 24 kuukautta. Määräaikaisen jakson lopussa liittymän hinta voi muuttua.

Pahimmillaan määräaikaisuuden päättyminen nostaa liittymän hintaa kymmenillä euroilla kuukaudessa. Parhaimmillaan määräaikaisuuden päättymisen voi kääntää omaksi eduksi ja löytää aiempaa edullisemman puhelinliittymän itselle tai perheenjäsenelle.

Käymme alla läpi määräaikaisten liittymien ja määräaikaisen hintojen erot sekä kerromme, miten kannattaa toimia liittymän hinnan muuttuessa.

Määräaikainen hinta tarkoittaa operaattorin hintalupausta tietylle ajanjaksolle

Määräaikainen hinta on operaattorin lupaus tietylle hintatasolle määräaikaisuuden ajaksi. Uutta liittymää otettaessa tämä tarkoittaa sitä, että liittymän voi saada esimerkiksi 19,9 € kuukausimaksulla 12 kuukaudeksi.

Määräaikaisuuden päättyessä, eli esimerkiksi 12 kuukauden kuluttua operaattori voi tarkistaa hintaa haluamaansa suuntaan – yleensä ylöspäin.

Määräaikaisen hintajakson lähestyessä päätöstään, kuluttajan kannattaa olla valppaana. Omalla tarkkaavaisuudella voi välttää liittymän hinnan korotuksen ja kalliimpien kuukausimaksujen maksamisen. Parhaimmillaan määräaikaisuuden päätteeksi voi löytyä liittymätarjous, joka on aiempaa liittymäsopimusta halvempi.

Liittymäasiakkaan kannattaa painaa mieleen, minkälaiseen liittymäsopimukseen on laittanut nimensä. Määräaikaisen hintajakson päättymisen lähestyessä täytyy muistaa olla aktiivinen, jotta korotetut hinnat eivät rasita omaa kukkaroa.

Määräaikainen puhelinliittymä sitoo kuluttajan operaattoriin tietyksi ajaksi

Määräaikainen puhelinliittymä sekoitetaan helposti määräaikaiseen hintaan. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin kaksi eri asiaa.

Määräaikainen liittymä tarkoittaa sopimuskautta, jonka aikana liittymää ei välttämättä voi irtisanoa lainkaan – tai liittymän irtisanomisesta voidaan periä erillinen maksu. Määräaikainen hinta ei puolestaan sido kuluttajaa tiettyyn operaattoriin, vaan liittymäsopimuksen voi päättää haluamanaan ajankohtana.

Usein määräaikaisen liittymän ottamiselle ei ole juurikaan perusteita, ainakaan nykyisessä operaattorien kilpailutilanteessa.

Määräaikaisen sopimuksen voi saada hieman toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta edullisemmin, mutta tällöin mahdollisuudet tarttua halvempaan liittymätarjoukseen kesken sopimuskauden ovat rajoitetut. Myös operaattorit tiedostavat tämän, jonka johdosta määräaikaisia puhelinliittymiä myydään yhä vähemmän. Sen sijaan liittymiä kaupitellaan yhä useammin määräaikaisella tarjoushinnalla.

Kilpailuta liittymä määräaikaisen hintakauden lähestyessä päättymistään

Mikäli liittymässäsi on määräaikainen hinta, on hintakauden päättyminen erinomainen aika tarkistaa operaattorien tarjonta ja oman liittymäsopimuksen sisältö.

Usein liittymä löytyy edullisemmin varsin pienellä vaivalla, sillä usein jollakin operaattoreista on menossa kampanja, jolla houkutellaan uusia asiakkaita. Joskus paras liittymätarjous löytyy Elisalta, joskus Telialta, toisinaan DNA:lta, ja joskus pienemmältä operaattorilta, kuten MOI:lta.

Varmin tapa huolehtia liittymän hintatasosta on vertailla operaattorit ja puhelinliittymät keskenään – mieluusti kerran vuodessa, mutta vähintään silloin kun määräaikainen hintajakso on päättymässä.

Ajankohtaiset liittymätarjoukset löydät esimerkiksi tästä liittymien hintavertailusta.

Lue myös:

Miten liittymän vaihto tapahtuu
Lisätietoa määräaikaisista liittymistä Kuluttajaliiton sivuilta

Jätä kommentti